Nootdorp NU verschijnt 11 keer per jaar, gratis, huis-aan-huis in heel Nootdorp

NOOTDORP NU NR. 1
januari 2017

IN DEZE NOOTDORP NU:

Oranje Nassau College

Lyceum Ypenburg

Montaigne Lyceum

Picasso Lyceum

Sint-Maartenscollege

CLD

Stanislascollege

Corbulo College

Gymnasium Novum

Wellant College

Scholencombinatie

Delfland

Bussemaker en Dekker:

“Brede aanpak voor gelijke kansen in het onderwijs”

 

Soepeler overgangen tussen schoolsoorten, leren van elkaars ervaringen, bewustwording bij alle betrokkenen, ruimte om te experimenteren en een investering van € 87 miljoen de komende drie jaar. Daarmee gaan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker, samen met betrokkenen binnen en buiten het onderwijs, bevorderen dat kinderen met gelijke talenten ook gelijke kansen krijgen in het onderwijs. Vanaf 2020 is er € 26 miljoen structureel beschikbaar.

 

Staatssecretaris Dekker

 

Uit verschillende onderzoeken (Onderwijsinspectie, WRR/SCP, OESO) de afgelopen tijd is gebleken dat kinderen met dezelfde talenten in het onderwijs niet altijd gelijke kansen krijgen. Hun kansen worden mede bepaald door het opleidingsniveau van de ouders of de steun die de ouders kunnen bieden. In plaats van kleiner worden de verschillen soms groter als de kinderen naar school gaan. Onacceptabel, vinden de bewindslieden. Bussemaker: “Het onderwijs zou een emancipatiemotor moeten zijn, waarin verschillen tussen kinderen met dezelfde talenten kleiner worden en het liefst verdwijnen. Nu blijkt dat die emancipatiefunctie aan kracht inboet, is ingrijpen noodzakelijk.”

 

Uitdaging

De minister verder: “Kinderen met dezelfde talenten moeten gelijke kansen krijgen. We nemen daarom onze verantwoordelijkheid en dagen scholen en leraren uit hetzelfde te doen.’’ Dekker: “We leven in een van de meest welvarende landen. Als wij er niet in slagen kinderen het maximale uit zichzelf te laten halen, dan falen we collectief. We moeten blijven werken aan een samenleving waarin iedereen alle kansen krijgt om zich te ontplooien. We kunnen ons niet veroorloven talent verloren te laten gaan.’’

 

Overgang tussen schoolsoorten

Belangrijk knelpunt zijn de overgangen tussen schoolsoorten. Kinderen van lager opgeleide ouders lopen hier een verhoogd risico op een keuze die geen recht doet aan hun kwaliteiten, omdat hun ouders zelf weinig of geen ervaring hebben in het (Nederlandse) onderwijs en de mogelijkheden onvoldoende kennen. Daarom investeren Bussemaker en Dekker fors in soepeler overgangen tussen schoolsoorten. Zo komt er vanaf 2017 een bedrag oplopend tot € 14,5 miljoen structureel bij voor schakelklassen. In de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs gaat het om kinderen die van huis uit onvoldoende begeleiding krijgen, of een taal- of leerachterstand hebben. Voor vmbo’ers gaat het om circa 5000 leerlingen per jaar die een zogeheten schakelprogramma volgen waarin ze worden voorbereid op het eerste jaar van de havo of het mbo.

 

Begeleiding kinderen met laagopgeleide ouders

Goede begeleiding voor kinderen met laagopgeleide ouders die van huis uit niet de steun krijgen die andere kinderen wel krijgen, is cruciaal. Daarom krijgen twintig scholen in grote steden ruimte om te experimenteren met leraren die worden vrijgeroosterd. Zij kunnen in die tijd achterstandsleerlingen begeleiden of collega’s coachen. Hiervoor komt in 2017 en 2018 € 3 miljoen vrij. Om ouders beter toe te rusten voor de begeleiding van hun schoolgaande kind is er € 2 miljoen per jaar extra voor het programma Tel mee met Taal (2017-2018). Hiermee krijgen circa 10.000 ouders met een lage taalvaardigheid taaltraining, coaching en ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen.

 

Totale investering

In totaal trekken Bussemaker en Dekker in 2017 € 25 miljoen uit voor het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs, in 2018 is dat € 32 miljoen, in 2019

€ 30 miljoen en vanaf 2020 is het structureel € 26 miljoen per jaar. Deze investeringen en concrete maatregelen alleen zijn niet voldoende, weten ook de bewindslieden. Voor een duurzame aanpak is meer nodig. Daarom worden ouders, docenten, schoolbestuurders, onderzoekers, werkgevers en maatschappelijke instellingen aangespoord om zich in de zogeheten Gelijke Kansen Alliantie te verenigen. Via het platform www.gelijke-kansen.nl kunnen zij goede ervaringen met elkaar delen en van elkaar leren. Deelnemers aan de Alliantie worden komende jaren ondersteund met onderzoek en ruimte om te experimenteren.

 

Minister wil meer cultuuronderwijs op school

Steeds meer leerlingen komen in aanraking met cultuur. Meer dan de helft van de Nederlandse basisscholen biedt kwalitatief goed cultuuronderwijs aan. Om deze positieve beweging kracht bij te zetten, wordt het cultuuronderwijs op de basisschool en het vmbo uitgebreid. “Met investeringen wordt de deskundigheid van docenten op dit terrein vergroot”, aldus minister Bussemaker van onderwijs.

 

Minister Bussemaker

 

 “Cultuur is van en voor iedereen. Iedereen moet de mogelijkheid hebben zichzelf te zijn als speler of luisteraar, als maker of als bewonderaar. Ik wil dat ieder kind zo vroeg mogelijk met cultuur in aanraking komt en blijft komen door cultuureducatie, door de muziekimpuls, met de MBO-card of met de CJP-kaart.”

Cultuuronderwijs is een prioriteit in het beleid van Bussemaker. In 2013 heeft zij het programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ opgezet. Jaarlijks investeert ze € 10,2 miljoen in cultuureducatie, andere overheden matchen dit bedrag. Onderzoek wijst uit dat er sinds de start van ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ op deelnemende scholen meer cultuuronderwijs wordt gegeven en de kwaliteit ervan is verbeterd. Steeds vaker sluit het aanbod van de culturele sector aan op de wensen van scholen zelf.

 

Ook muziek

Bussemaker zet zich in om het muziekonderwijs in Nederland te verbeteren. Door een subsidieregeling van € 25 miljoen kunnen scholen subsidie aanvragen om de kwaliteit van hun muziekonderwijs te vergroten. De regeling is populair – van 557 scholen is dit schooljaar de aanvraag gehonoreerd. Scholen kunnen zich nog tot 1 april 2017 inschrijven voor het schooljaar 2017 – 2018. In het voortgezet onderwijs stimuleert de bewindsvrouw goed cultuuronderwijs op verschillende manieren. Op het mbo kunnen studenten een culturele kortingskaart aanvragen. 88% van de mbo-studenten heeft deze zogenaamde MBO-card aangevraagd. Ook scholieren op de havo en het vwo kunnen een cultuurkaart aanvragen. 72% van de middelbare scholieren beschikt over een CJP-kaart.

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke school kies je?

 

Alle medewerkers van Nootdorp NU en

Leidschenveen-Ypenburg NU wensen jou en u

al het goede voor het nieuwe jaar 2017.

Vooral in goede gezondheid uiteraard. Hopelijk heeft u al een goed begin gemaakt! En jij ook? Want zoals je weet, is een goed begin het halve werk.

 

Ook in het nieuwe jaar is de eerste uitgave van onze NU magazines een themanummer, zoals we al jaren verzorgen aan het begin van het jaar: scholen in de omgeving staan centraal. Het motto is: Waar gaan ze heen? Nootdorpse, Leidschenveense en Ypenburgse jeugd vliegt uit!? Die kreet is weer van toepassing. Scholen en colleges uit Pijnacker-Nootdorp, Ypenburg, Leidschenveen, Delft, Leidschendam, Voorburg, Zoetermeer en directe omgeving stellen zich voor.

 

Interessant voor de nieuwe leerlingen, voor hun ouders, verzorgers en opvoeders, maar ook voor hun grootouders, broertjes en zusjes. Maar ook gewoon voor u. Interessant om alles eens te lezen over Lyceum Ypenburg, Montaigne Lyceum, Grotius College, St. Maartenscollege, CLD, Stanislascollege, Corbulo College,  Wellant,

Scholencombinatie Delfland, Oranje Nassau College, Picasso Lyceum en Gymnasium Novum. Maak dankbaar gebruik van de boeiende informatie die de scholen u verstrekken.

 

Lees de tekst er eens rustig op na en geniet van al die zalige foto’s waaruit blijkt dat leerlingen het op die scholen buitengewoon naar hun zin hebben. Reden om open dagen en informatie-avonden zorgvuldig met elkaar te bezoeken om te kijken en te ervaren of scholen waar maken wat ze zeggen. Wij van Nootdorp NU en Leidschenveen-Ypenburg NU zijn bij alle scholen langs geweest en we hebben gemerkt dat ze allemaal het goede met jou en u voor hebben. Ontdek dat zelf dus ook eens. Deze speciale uitgave van Nootdorp NU en Leidschenveen-Ypenburg NU helpt er hopelijk bij.

 

Namens alle medewerkers van Nootdorp NU,

 

Ron Labordus (redacteur)

 

Heeft u nieuws of wetenswaardigheden meld dit ons dan: 015 310 80 81