Nootdorp NU verschijnt 11 keer per jaar, gratis, huis-aan-huis in heel Nootdorp

NOOTDORP NU NR. 2 
februari 2019

IN DEZE NOOTDORP NU:

Herstart CulturA

Nieuwbouw IKC Regenboog

Nieuwe sporthal

Brandweerkazerne afgebroken

Klauterbeer verdwijnt?

Record voor Buurtbus

Wanne Wommel

Geraakt door flamenco

Jong in Nootdorp

Winnende bruidsfoto’s

RKDEO en ADO

Nieuwe honderdjarige

De burgemeester spreekt

Raad de Plaat

Spraakmakende columns

Gebiedsvisie centrum

Van de IJsclub

Acrobatisch snoeiwerk

Raadsbrede steun voor herstart

CulturA moet weer sociaal-cultureel kloppend hart van Nootdorp worden

 

De nieuwe Stichting CulturA & Zo (io) wordt met ingang van 1 juli de nieuwe beheerder van CulturA in de Nootdorpse Dorpsstraat. CulturA moet het sociaal-cultureel centrum van Nootdorp worden zoals oorspronkelijk bedoeld was toen verenigingen van eerst het Jeugdhuis en naderhand het Jozefhuis aan de Veenweg erheen verhuisden. Trekker van de ‘kar’ wordt de Stichting Bibliotheek Oostland samen met onder andere SWOP en de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk.

 

 

Er waren voor de gemeenteraad in januari drie vergaderingen nodig om deze voor Nootdorp belangrijke beslissing te nemen. Bij de beslissende vergadering zat de publieke tribune vol met insprekers, geïnteresseerde belanghebbenden en belangstellenden. De gemeenteraad stemde uiteindelijk unaniem voor de plannen en voorstellen van het college van B&W met burgemeester Ravestein als portefeuillehouder en woordvoerder. De discussie ging niet zozeer over de nieuwe kansen voor CulturA maar meer over de financiën die ervoor nodig zijn, en de controle erop en op de uitvoering van de plannen.

 

Optimaal gebruik

Uiteindelijk ging de gehele raad akkoord met een bedrag van € 200.000,- voor het aanpassen van het gebouw en om de theaterfunctie te optimaliseren en een bedrag van € 70.000,- voor de exploitatie in de tweede helft van dit jaar. De komende jaren is een bedrag toegezegd van jaarlijks € 140.000,- om de exploitatie rond te krijgen. Middels fondsenwerving zal de Stichting ook zelf gelden genereren. CulturA zal het gehele jaar open zijn en open staan voor tal van activiteiten: bibliotheek, exposities, bijeenkomsten, vergaderingen, theater, jeugdactiviteiten, film, toneel, zang, talentenshows, horeca en nog veel meer. De Dorpsstraat is al het Hart van Nootdorp, maar zal naar verwachting nog meer gaan bruisen.

 

Ontmoetingsplek

Een greep uit de veelheid aan opmerkingen uit de raad. Gemeentebelangen: “CulturA is de huiskamer van Nootdorp. Een investering meer dan waard.” Partij van de Dieren: “Een bindende factor van sociaal en cultureel belang. Laat zich niet in geld uitdrukken.” Progressief Pijnacker-Nootdorp: “Een langgekoesterde wens deze ontmoetingsplek. Een soort cultuurhuis.” Trots: “Kansen en mogelijkheden. Hopelijk financieel rond te krijgen.” D66: “De samenwerking tussen betrokkenen spreekt ons aan. Een platform voor talenten. Een proefperiode is een goed idee.” ChristenUnie/SGP: “Een plek voor ons allemaal. Dat talenten een kans krijgen spreekt ons aan!” CDA: “Aandacht voor parkeren. Geweldig zo’n blijvend bruisend cultureel centrum. Behoefte onderzoek is gewenst.” VVD: “Positief maar kritisch en terughoudend. Samen verbinden spreekt ons aan.” Eerlijk Alternatief tot slot: “Fijn dat zo veel verschillende groepen elkaar zullen en kunnen ontmoeten. Als je het doet, dan meteen goed doen. Wat we ervoor terugkrijgen is niet in geld uit te drukken.”

 

 

Gemeenteraad unaniem positief

Nieuwbouw voor Jan Janssensporthal en IKC De Regenboog

 

De Jan Janssensporthal wordt gesloopt en er komt in een nieuwe. Hetzelfde geldt voor Kindcentrum De Regenboog. Waar beide nieuwe gebouwen komen, wordt de komende maanden beslist. De gemeenteraad stelde zich eind januari na twee uitgebreide vergaderingen unaniem achter de nieuwbouwplannen. Verantwoordelijk wethouder Peter Hennevanger toonde zich tevreden met de raadsbrede steun en wil snel met een ‘gebiedsvisie’ komen over de locatie van de nieuwbouw.

 

 

In een uitgebreide toelichting is de gemeenteraad voorgerekend dat voor beide oude gebouwen geldt dat renovatie van zowel de sporthal als de school onverantwoord duur is ten opzichte van de nuttige opbrengst en het gebruik. De te maken kosten worden extreem hoog. Met nieuwbouw van de Jan Janssensporthal is naar verwachting een bedrag gemoeid van € 4.297.000,-. Een nieuw Kindcentrum De Regenboog zal bijna 4 miljoen euro gaan kosten. Met die bedragen ging de gemeenteraad akkoord. De sporthal zal bestaan uit twee delen en er wordt nog bekeken of aan de wensen van RKDEO-gym kan worden voldaan door de verwezenlijking van een valkuil en een turnvloer.

 

Gebiedsvisie

Wethouder Hennevanger wilde in de vergadering nog niet vooruit lopen op de locatie van de nieuwbouw. Al in deze maand wil hij van de raad een krediet van ruim € 200.000,- om een gebiedsvisie op te laten stellen, waarin naast genoemde nieuwbouw ook de mogelijkheden voor woningbouw voor senioren en starters worden opgenomen. Volgens de wethouder gaat hij ook in overleg met tal van betrokkenen en omwonenden. Over ruim een jaar zal hij dan met definitieve plannen komen, zodat het - na onder andere het maken van een programma van wensen en eisen en de aanbesteding - zeker anderhalf jaar duurt eer met nieuwbouw kan worden begonnen.

Inspraak

Overigens laat het college van B&W doorschemeren dat nieuwbouw aan de Koningin Julianastraat voorkeur geniet. Daar is ruimte als de ontmantelde brandweerkazerne is afgebroken evenals het gebouw van De Klauterbeer, dat ook eigendom is van de gemeente. Pas als daar nieuwbouw gereed is kunnen dan de oude hal en school worden afgebroken. Enkele raadsfracties lieten al weten dat dat ‘een brug te ver is’. Herbouw van de hal op de huidige locatie zou ook kunnen met een tijdelijke hal als overbrugging. Tijdens een zeer druk bezochte bewonersavond begin januari bleken de meeste aanwezigen zeer benieuwd naar de bebouwing van de huidige locatie. De wethouder liet ook toen weten ‘veel ruimte te zullen bieden voor inspraak en positief meedenken’.

 

Karin Zwaveling: “Over onderwijs in zijn algemeenheid en De Waterwilg in het bijzonder is uiteraard veel te vertellen. In het half jaar dat ik hier nu werk, spreken mij de betrokkenheid van ouders en de leerkrachten aan. Een team van vakbekwame, enthou

siaste mensen. Met ruim 50 leerkrachten en een school die groeit naar 700 leerlingen zijn wij groot en is het opvallend dat we toch kleinschalig en overzichtelijk zijn. Daar schuilt wellicht het dorpse in!? Met het team hechten we waarde aan begrippen als respect hebben voor elkaar, elkaar waarderen en stimuleren. Ons motto is niet voor niets ‘De school waar je leert en opgroeit met plezier!’. Op De Waterwilg moet je je veilig voelen en moet je kansen krijgen en uitgedaagd worden.”

 

 

Toekomstgericht

Wat betekent dat in de praktijk? Karin Zwaveling: “Je komt op de eerste plaats naar school om te leren. Dus moeten de vakken als lezen, rekenen, taal, spelling in orde zijn. Moderne hulpmiddelen zoals tablets helpen leerkracht en leerling daarbij. Daarnaast gaat het in ons onderwijs ook om creativiteit, sociale vaardigheden, je verplaatsen in een ander, je inzetten voor een ander en de zogeheten ‘21ste eeuwse vaardigheden’. Ik noem ze wel eens competenties voor beroepen die we nu nog niet kennen. Enkele zaken die op De Waterwilg in het kader daarvan aan de orde komen zijn: ict-vaardigheden, communicatie, samenwerken, problemen oplossen,  mediawijsheid en computational thinking. Boeiend om leerlingen op deze ‘totaal-wijze’ te vormen en te begeleiden. Met het team leveren wij daar graag een bijdrage aan.”

 

 

 

 

 

 

 

Centrum op de kop!?

 

Een alarmerende kop op onze voorpagina. Gaat het centrum op zijn kop? Jazeker! Het gaat vooral om de Koningin Julianastraat. De brandweerkazerne en de gebouwen van de Klauterbeer en de Regenboog worden afgebroken. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Een goede, unanieme beslissing.

 

Er komt nieuwbouw. Maar waar? Ook de Jan Janssensporthal wordt afgebroken. Er komt nieuwbouw. Maar waar? Vandaar de kop dat het centrum van Nootdorp op de kop gaat en ingrijpend verandert. Niet iets om van te schrikken. Wel iets om goed over na te denken.

Nadenken over goede planning, goede locaties voor de school en de hal. Dat vraagt van Nootdorpers inzet: want meedenken. Er komen inspraakrondes. Daar kunt u uw ideeën laten horen. Zo komen we met elkaar tot iets moois. Deze Nootdorp NU is een aanzet. Lees hem eens lekker door en geniet van de inhoud.

 

Namens alle medewerkers,

Ron Labordus (redacteur)

 

Heeft u nieuws of wetenswaardigheden meld dit ons dan: info@nootdorpnu.nl