Nootdorp NU verschijnt 11 keer per jaar, gratis, huis-aan-huis in heel Nootdorp

 

2020

0

 

 

Een schone buurt zonder hondenpoep

 

Hondenbezitters, houd onze omgeving schoon! Neem altijd een zakje mee als u uw hond uitlaat en ruim hondenpoep op. Ook op een uitrenveld. In de gemeente controleren handhavers op wisselende plekken.

 

Hondenpoep is en blijft een grote ergernis voor veel inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Daarom controleert de gemeente op verschillende plaatsen het naleven van de regels. Met name op die plekken waarover veel overlastmeldingen binnen komen. De handhavers spreken mensen aan en kunnen ook een boete uitdelen.

 

De regels voor hondenbezitters

• Ruim hondenpoep altijd op. Ook op uitrenterreinen.

• Als u een hond uitlaat moet u een zakje bij u te hebben om hondenpoep op te ruimen. Op veel plekken in de gemeente waar vaak honden worden uitgelaten staan speciale bakken voor afvalzakjes met hondenpoep.

• Houd uw hond in de bebouwde kom aan de lijn. Alleen op uitrenterreinen hoeft dat niet.

• Laat uw hond niet uit op een speelterrein.

 

Handhavers

Gemeentelijke handhavers kunnen niet overal tegelijkertijd zijn. U kunt natuurlijk ook zelf iemand aanspreken op deze regels. Meer informatie over waar u uw hond mag uitlaten en wat de regels zijn vindt u onder www.pijnacker-nootdorp.nl/honden

 

 

1 maart 2021

0

 

 

Nieuwe bomen in Balijbos en Bieslandse Bos

 

Vorige week is de herplanting in het Balijbos afgerond. In totaal duurden de werkzaamheden zes weken. Naar verwachting start vanaf 18 februari de herplanting in het Bieslandse bos. Bij vorst worden de werkzaamheden uitgesteld. De verwachting is dat de werkzaamheden 3,5 week duren en dat ze halverwege maart klaar zijn.

 

Vanaf maart begint in beide gebieden ook het herstellen van (ruiter)paden.

 

19 februari 2021

0

 

 

Avondklok verlengd vanwege mogelijke nieuwe golf van besmettingen

 

De avondklok wordt verlengd tot woensdag 3 maart 04.30 uur. Dat is nodig, omdat nieuwe, besmettelijkere varianten van het coronavirus terrein winnen in Nederland. Dat kan leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. De overige maatregelen van de lockdown blijven doorlopen zoals eerder aangegeven in de persconferentie van dinsdag 2 februari.

 

Het doel van de lockdown is om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen elkaar fysiek ontmoeten. Want hoe minder ontmoetingen, hoe minder besmettingen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de ziekenhuizen ook de komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere zorg.

Lees meer op de website van Overheid.nl

 

 

10 februari 2021

0

 

 

Steunpunt Coronazorgen

 

We hebben al geruime tijd te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Voor veel mensen geldt dat deze crisis nu ook mentaal zijn tol gaat eisen. Maakt u zich zorgen over uzelf of over een ander? Weet dan dat u niet alleen staat. Veel organisaties willen en kunnen u helpen.

 

Op de website van het Steunpunt Coronazorgen vindt u hulp en informatie over hoe u met uw gevoelens en zorgen om kan gaan in de coronacrisis. Ook vindt u verwijzingen naar organisaties die u verder kunnen helpen.

 

 

5 februari 2021

0

 

 

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

 

Ondanks de vele steunmaatregelen hebben sommige mensen moeite om hun vaste lasten te betalen. Met de regeling TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) wil het Rijk huishoudens steunen voor wie de huidige steunmaatregelen onvoldoende uitkomst bieden.

 

Terugval in inkomen

Het gaat hierbij om huishoudens die door de crisis te maken krijgen met terugval in inkomen en daardoor noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen betalen.

 

Wie komen in aanmerking?

Dit geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering. Voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen, maar geen aanspraak op de Tozo kunnen maken. Maar ook mensen die al in 2020 ingestroomd zijn in een uitkering (WW, Bijstand of Tozo) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, komen in aanmerking voor de TONK.

 

Meer informatie vanaf maart

Het is de verwachting dat de TONK per 1 maart beschikbaar komt. Het Rijk werkt op dit moment de regeling en de bijbehorende voorwaarden uit. Houdt hiervoor de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl in de gaten.

 

 

 

28 januari 2021

0

 

 

Corona en mantelzorg

 

Mantelzorg vraagt in ‘normale’ tijden al veel van mensen. Door corona heeft u mogelijk meer momenten waarop u graag zelf wat hulp zou krijgen. Hiervoor kunt u terecht bij Mantelzorgondersteuning van SWOP en bij de gemeente. Bij Mantelzorgondersteuning van SWOP kunt u terecht voor advies, een luisterend oor en contact met andere mantelzorgers.

 

Bij de gemeente kunt u informeren welke verschillende vormen van respijtzorg mogelijk zijn in uw situatie. Onder respijtzorg verstaan we vormen van ondersteuning waardoor u als mantelzorger tijdelijk niet de zorg heeft over de hulpvrager. Dit geeft u wat tijd voor uzelf.

 

Wilt u meer weten over wat respijtzorg inhoudt? Kijk dan op de website www.mantelzorg.nl. Kijk ook op ons product Ondersteuning mantelzorgers en respijtzorg.

 

Ik heb vragen over mantelzorg, waar kan ik terecht?

Voor vragen rondom mantelzorg kunt u contact opnemen met Mantelzorgondersteuning van SWOP. U kunt ook bellen naar de gemeente via telefoonnummer 14 015.

 

Lokale ondersteuning

• STJJMH Jonge mantelzorgers, contactpersoon Elise Roskam. Telefoonnummer 06-48020515, ma. t/m vr.

Doel: Ben je een jonge mantelzorger met vragen of behoefte aan een gesprek of ken je een jonge mantelzorger?

• SWOP Mantelzorgondersteuning, contactpersonen Josita Woesthuis en NIenke Oldenhuis. Telefoonnummer 015-3699 699, ma. t/m/ vr. 08.30 – 16.30 uur. Doel: Bent u mantelzorger en heeft u vragen of behoefte aan een gesprek? Josita Woesthuis en Nienke Oldenhuis helpen u graag.

 

Landelijke ondersteuning

• Mantelzorglijn. Telefoonnummer 030-7606055, ma. t/m vr. 09.00 – 18.00 uur. Doel: Voor alle vragen rondom mantelzorg.

 

 

29 januari 2021

0

 

 

Meer weten over vaccineren?

 

Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Naast het houden aan de coronamaatregelen is vaccineren een belangrijkste stap. Kwetsbare mensen en zorgmedewerkers krijgen nu als eerst het vaccin. Daarna volgen andere groepen. U krijgt bericht als u een vaccin kunt krijgen.

 

Vragen?

Het is begrijpelijk als u vragen heeft. Informatie over de vaccins, de aanpak, de veiligheid en meer vindt u op www.coronavaccinatie.nl. U kunt ook bellen naar het callcenter van de Rijksoverheid via 0800-1351.

 

Makkelijke taal

Wilt u graag meer weten over het vaccineren en corona in een makkelijke taal? Kijk dan op corona.steffie.nl.

 

 

21 januari 2021

0

 

 

Wat zijn uw tips en tops over het fietsen in de gemeente?

 

Fietsen wordt in Pijnacker-Nootdorp steeds populairder. Daar is gemeente erg blij mee. De gemeente wil het fietsen voor iedereen graag nog veiliger en makkelijker maken. Graag hoort de gemeente uw mening over het fietsen in de gemeente. Dit kan via het digitaal fietsplatform op www.pijnacker-nootdorp.nl/fietsen.

 

Ervaringen delen

Of u nu heel vaak op de fiets zit of niet, als inwoner kent u de gemeente immers het allerbeste. En met behulp van uw ervaringen, tips en tops kan de gemeente het nog fijner maken om te fietsen in de gemeente. Op het fietsplatform kunt u bijvoorbeeld input leveren over: kruispunten die veiliger kunnen, plekken waar extra fietsenstallingen nodig zijn, slecht onderhouden fietspaden of gewenste doorsteekjes. Maar ook hoort de gemeente graag welke plekken u prettig vindt.

 

Input voor het fietsplan

De informatie uit het platform neemt de gemeente mee bij het maken van een nieuw fietsplan. Hierin beschrijft de gemeente de toekomst van het fietsen in Pijnacker-Nootdorp voor de komende 10 jaar. Daarbij gaat ze in op fietsveiligheid, fietsroutes, fietsparkeren en fietsbeleving. Maar ook op nieuwe vormen van fietsen zoals de speed-pedelec, E-bike en deelfiets. Met als ultieme doel het bereiken van maximaal fietsgeluk voor iedere fietser.

 

Platform open tot 31 januari

Dus, help de gemeente Pijnacker-Nootdorp nog fietsvriendelijker te maken en laat uw tips en tops achter op het fietsplatform! Het platform staat open tot en met 31 januari.

 

 

14 januari 2021

0

 

 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER omgevingsvisie ter inzage vanaf 7 januari

 

De gemeente werkt aan het opstellen van een Omgevingsvisie voor het gehele grondgebied. Wellicht heeft u hier al meer over gelezen en meegedaan aan het Panorama Pijnacker-Nootdorp in oktober en november van 2020. In de Omgevingsvisie wordt beschreven hoe de fysieke leefomgeving zich op de lange termijn (tot 2050) gaat ontwikkelen. Daarmee bereidt de gemeente zich voor op de invoering van de Omgevingswet, die (naar verwachting) in werking zal treden op 1 januari 2022.

 

Bij het opstellen van een Omgevingsvisie is het verplicht om een milieueffectrapportage (MER) op te stellen als de Omgevingsvisie het kader vormt voor toekomstige projecten of besluiten die mogelijk m.e.r.(beoordelings)-plichtig zijn op grond van het Besluit m.e.r. Ook kan de mogelijke noodzaak om een passende beoordeling op grond van de Wet natuurbescherming uit te voeren, aanleiding zijn voor een plan-m.e.r.

 

De verwachting is dat de Omgevingsvisie kaderstellend zal zijn voor dergelijke activiteiten en dat dit gevolgen kan hebben voor het milieu.

 

Ter inzage

De eerste stap in de procedure van een planMER is de kennisgeving van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze ligt ter inzage vanaf 7 januari tot en met 24 februari. Bekijk het stuk en kijk hoe je een zienswijze kunt indienen op Actueel> Plannen ter inzage

 

 

7 januari 2021

0

 

 

Themacafé geestelijke gezondheid op 22 maart

 

Wilt u leren omgaan met psychische klachten of wilt u iemand met psychische klachten kunnen helpen? Sluit dan op 22 maart van 19.00 tot 21.00 aan bij het digitale themacafé geestelijke gezondheid.

 

Waar kunt u terecht met vragen?

U hoort deze avond waar u binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp terecht kunt met vragen. En we gaan met elkaar in gesprek over welke mogelijkheden we nog meer zien met elkaar.

 

Wat zijn de klachten?

Psychische klachten komen veel vaker voor dan veel mensen denken. Mensen voelen zich bijvoorbeeld somber, gespannen, eenzaam of moe. Of kunnen zich slecht concentreren, denken vaak aan angstige situaties of zijn snel geïrriteerd. Ongeveer één op de vier mensen krijgt met dit soort klachten te maken. Gelukkig weten de meeste mensen zo een periode achter zich te laten of leert men ermee te leven.

 

Begrip van omgeving

De juiste omstandigheden en begrip van de omgeving zijn van groot belang voor mensen die herstellen van psychische klachten. Als gemeente zetten wij ons ervoor in om plekken voor herstel te vinden. En als het nodig is, plekken voor herstel te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven, sportscholen of verenigingen die mensen een plek bieden op te herstellen van psychische klachten. Jan Mostert, coördinator bij de Herstelacademie, vertelt hier tijdens de digitale bijeenkomst meer over. Maar we horen ook graag welke mogelijkheden er nog meer zijn en waar mensen behoefte aan hebben. Uw ideeën en wensen zijn meer dan welkom! Naast Jan Mostert, komt deze avond ook Jack van der Kruijs aan het woord. Hij vertelt ons over zijn ervaringen elders in het land met de ‘GGZ vriendelijke gemeente’. Uiteraard is er deze avond ook ruimte om uw eigen verhaal te delen of voor te leggen.

 

Corona en impact

Inmiddels is bekend dat corona ook grote impact heeft op geestelijke gezondheid van mensen. Ook hier staan we deze avond bij stil. We bespreken met name wat er in deze tijd nog wel mogelijk is voor mensen die behoefte hebben aan contact.

 

Aanmelden

Wilt u ook aansluiten? Stuur dan voor 10 maart een mail aan bel_sec@pijnacker-nootdorp.nl, dan ontvangt u een uitnodiging voor de bijeenkomst in Teams.

 

 

4 maart 2021

0

 

 

Afvalinzameling tijdens het winterweer

 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil fietsen voor iedereen nog veiliger, makkelijker en aantrekkelijker maken. Daarom werkt de gemeente aan een nieuw fietsplan. Al veel inwoners hebben tips en tops gegeven over de huidige situatie. Graag hoort de gemeente ook uw mening over het fietsen in de toekomst. Wat vindt u belangrijk voor de toekomst? Waar moet de gemeente op inzetten? Vul voor 4 maart de enquête in via www.pijnacker-nootdorp.nl/fietsen.

 

Komende tien jaar

Het fietsplan beschrijft de toekomst van het fietsen in de gemeente voor de komende tien jaar. Het gaat in op fietsveiligheid, fietsparkeren, fietsbeleving en nieuwe vormen van fietsen. Voor dit plan hebben we uw hulp nodig. Alleen samen met inwoners en gebruikers kunnen we werken aan het nog fietsvriendelijker maken van onze mooie gemeente.

 

800 reacties

Al eerder vroeg de gemeente u via het digitaal fietsplatform tips en tops te geven over het fietsen in de gemeente. Daarop zijn meer dan 800 reacties binnengekomen. Daar is de gemeente ontzettend blij mee! Het geeft ons een completer beeld van de huidige situatie. De Gemeente kan zo de acties beter toespitsen op uw behoeften.

 

Visie op toekomst

De volgende stap is het vormen van een visie op de toekomst van het fietsen in de gemeente. Daarbij neemt de gemeente uiteraard alle reacties van het fietsplatform mee. Daarnaast hoort de gemeente graag wat uw ideeën zijn over de toekomst. Wat vindt u belangrijk?

 

 

18 februari 2021

0

 

 

Afvalinzameling tijdens het winterweer

 

Door extreme weersomstandigheden kan Avalex mogelijk deze week niet bij u langskomen. Het weer vergt veel van de medewerkers die het vuil inzamelen. Ook de komende dagen moet rekening gehouden worden met extreme gladheid. Door deze weersomstandigheden kan de inzameling vertragen en zijn sommige zijstraten moeilijker begaanbaar. Per straat wordt bekeken of het huisvuil kan worden opgehaald, veiligheid staat boven alles.

Woont u aan een smalle weg? Zet dan uw container aan een brede weg in de buurt. Zo wordt de kans groter dat de medewerkers van Avalex hem kunnen legen.

 

Inzameling verzamelcontainers

Ook de inzameling van bovengrondse- en ondergrondse verzamelcontainers kan vertraging opleveren. Is de container vol? Probeer een nabij gelegen container of neem uw huisvuil mee terug. Plaats geen afval naast de containers. De container wordt zo spoedig mogelijk geleegd.

 

Inzameling minicontainers

Is uw afval niet opgehaald? Zet uw minicontainer dan weer binnen. En bied uw container weer aan op de eerstvolgende ophaaldag. Kijk voor de ophaaldagen op de afvalkalender.

 

Vastvriezen van afval in GFT minicontainers

Het vastvriezen van afval (met name GFT) in uw container is een vaak voorkomend probleem in de winter. Het kan soms gebeuren dat de klep van de container vastgevroren zit. Wilt u dit controleren en verhelpen op het moment dat u de container ’s ochtends aanbiedt? Lees tips om vastvriezen van afval te voorkomen op de website van Avalex.

 

Grofvuil

Heeft u een grofvuil afspraak gemaakt? Waar mogelijk wordt het grofvuil opgehaald. Smalle straten en straten die niet zijn gestrooid zijn, zijn voor de huisvuilwagens lastig te bereiken. Wanneer het grofvuil niet is opgehaald kunt u een nieuwe grofvuil afspraak maken voor volgende week via www.avalex.nl/grofvuil.

 

Milieustraten

De milieustraten zijn gewoon geopend. Kijk voor locaties en openingstijden op: Milieustraten – Avalex.

 

Deze week geen werkzaamheden in Pijnacker-Noord en Nootdorp Centrum-West

Deze week zou gestart worden met het plaatsen van nieuwe PMD-deksels in de wijken Pijnacker-Noord en Nootdorp Centrum-West. Door de weersomstandigheden moeten we deze werkzaamheden helaas met een week uitstellen. Lees hierover op de website van Avalex.

 

 

11 februari 2021

0

 

 

SWOP biedt coronaproof belastingspreekuren

 

Jaarlijks ondersteunt de Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP) inwoners van Pijnacker-Nootdorp bij de aangifte inkomensbelasting over het voorgaande jaar. Ook dit jaar organiseert de SWOP, onder voorbehoud van de verdere ontwikkelingen, belastingspreekuren in Pijnacker en Delfgauw. Uiteraard volledig coronaproof. Inwoners kunnen vanaf 8 maart terecht.

 

De belastingspreekuren van de SWOP zijn bedoeld voor inwoners van 18 jaar en ouder, met een maximaal bruto jaarinkomen van 30.000 euro voor alleenstaanden. Of voor echtparen en gezinnen met een maximaal bruto jaarinkomen van 45.000 euro. De spreekuren vinden plaats in dienstencentrum De Schakelaar in Pijnacker, het welzijnscentrum Keijzershof in Pijnacker en in het welzijnscentrum De Kiezel in Delfgauw.

 

Afspraak maken

Van 1 tot en met 25 februari kunt u een afspraak maken voor het belastingspreekuur. U kunt hiervoor terecht bij het speciale afsprakenbureau van het SWOP. Van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 11.00 te bereiken via telefoonnummer 06-20888997. Kijk voor meer informatie op www.swop.nl.

 

 

 

4 februari 2021

0

 

 

Lockdown verder aangescherpt vanwege zorgen om nieuwe virusvarianten

 

Het kabinet maakt zich grote zorgen om Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn extra maatregelen nodig om die nieuwe varianten van het virus onder controle te krijgen.

 

Daarom wil het kabinet binnen enkele dagen na instemming van de Tweede Kamer een avondklok invoeren.

 

Bovendien scherpt het kabinet het advies voor bezoek aan: ontvang maximaal één persoon van 13 jaar of ouder per dag en ga maximaal één keer per dag ergens op bezoek.

 

Ook worden extra beperkingen ingevoerd om het aantal internationale reisbewegingen tegen te gaan.

 

Lees alles over de extra maatregelen op Overheid.nl

 

 

21 januari 2021

0

 

 

Nederland blijft tot tenminste 9 februari in lockdown

 

Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland tenminste tot en met 9 februari in lockdown blijft.

 

Dat betekent dat we onze contacten zo veel mogelijk moeten beperken zodat het virus zich minder snel kan verspreiden. Daarmee houden we de zorg toegankelijk voor iedereen. Dit is extra belangrijk met oog op de ontwikkeling van de nieuwe varianten van het coronavirus, waarnaar het OMT nu aanvullend onderzoek doet.

 

Daarnaast vraagt het kabinet het OMT ook nut en noodzaak van eventuele verzwarende maatregelen, zoals een avondklok, te onderzoeken.

Lees meer hierover op Rijksoverheid.nl

 

 

15 januari 2021

0

 

 

Aanvullende locaties ondergrondse containers

 

De locaties voor de ondergrondse containers voor het Nieuwe Inzamelen zijn inmiddels op veel locaties gerealiseerd. Op een zestal plekken bleek echter dat nieuwe of extra locaties nodig zijn voor de ondergrondse containers.

Van 28 december 2020 tot 8 februari 2021 is het plan digitaal ter inzage en heeft u de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

Lees er alles over op de site van de gemeenten Pijnacker-Nootdorp Actueel> Plannen ter inzage

 

8 januari 2021

Heeft u nieuws of wetenswaardigheden meld dit ons dan: info@nootdorpnu.nl